Elektrotehnika je naša osnovna veja v keteri gradimo stikalne bloke, sestavljamo vse vrste elektro naprav za distribucijo in krmiljenje električne energije.