Telekomunikacije zajemajo izgradnjo telekomunikacijskih UPS server omar, do navadnih panelov, kabliranja in priklope kot tudi aplikativni zagon po potrebi stranke.